شناسایی سیستماتیک مواد در فرمولاسیون فرآورده های شوینده


 

 

سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده،19-20 مهر ماه ، 1391،   دانشگاه صنعتی شریف

 

 

چکیده

 

فرآورده های شوینده و پاک کننده یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری را تشکیل میدهد. امروزه انواع متنوعی از ترکیبات شوینده به صورتهای مختلف جامد، مایع، پودر، ژل و...تولید میشود.ترکیبات شوینده به صورت آمیزه ای از مواد فعال سطحی، مواد ارتقا دهنده کیفیت، پرکن، نگهدارنده، اسانس، ودر نمونه های مایع حلال تشکیل شده اند.یکی از نیازهای واحدهای تحقیقاتی کارخانجات و مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع شوینده ، شناسایی اجزاء ترکیبات فرموله شده نا شناخته و مجهول است. از آنجا که مواد شوینده آمیزه ای از اجزاء مختلف می باشد شناسایی هریک از اجزاء بدون در نظر گرفتن روش علمی عملا غیر ممکن است. بر اساس یک روش مناسب میتوان با حذف عوامل مزاحم و جداسازی اجزاء یک فرمولاسیون با تکنیکهای خاص به شناسایی ترکیبات موجود در شوینده ها پرداخت.در این مقاله پس از بیان مثالهایی از فرمولاسیونهای پایه به ارائه روشی سیستماتیک و گام به گام جهت شناسایی اجزای شوینده های تجاری میپردازیم .

کلیدواژگان

شناسایی، شوینده، فرمولاسیون، مواد فعال سطحی