فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

 


اتوکسيلاسيون و کاربرد آن در صنايع شوينده


 

 چکيده:

 يکی از فرآيندهای مهم در  صنايع شيميايی فرآيند اتوکسيلاسيون است.درفرآيند اتوکسيلاسيون مواد طبيعی يا سنتزی براثرواکنش با اتيلن اکسايد ماده جديد با قابليت نو را به ماعرضه ميکند.ترکيبات اتوکسيله شده به عنوان يکی از اجزای تشکيل دهنده درفرمولاسيون فراورده های بهداشتی  و  پا ک کننده دارای کاربرد وسيع می باشند.   در اين مقاله پس از بررسی کلی فرآيند اتوکسيلاسيون ، به برخی از کاربردهای مواد اتوکسيله شده در صنايع بهداشتی و شوينده پرداخته در پايان به بحث و نتيجه گيری خواهيم پرداخت.

 

 کلمات کليدی: اتوکسيلاسيون،مواد اتوکسيله ،شوينده ،بهداشتی،فرمولاسيون .

 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی