فعاليتهای پژوهشی سعيد ايرانپور

طرحهای تحقیقاتی

مقالات

توانمندیها

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

آموزش

آموزش شیمی و علوم وابسته

آموزش کامپیوتر

آموزش اینترنت

معرفی و آموزش نرم افزار

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط     

only search www.iranpour.ir
کامپيوتر و نرم افزار

ترفندهای جستجو در اینترنت

معرفی و دانلود نرم افزارهای عمومی

معرفی و دانلود نرم افزارهای تخصصی

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط        

ورود اعضاء
معرفی سایتهای علمی

سایت جستجوی مقاله و کتاب

...با قابلیت اشتراک گذاری

http://www.scribd.com

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

مشاهده بهترسایت

برای مشاهده بهتر صفحات سایت مرورگرهای زیر پیشنهاد میگردد
Google Chrome گوگل کروم
 Mozilla Firefox فایرفاکس 


 

نظر سنجی
کدام قسمت ازسایت را بیشتر میپسندید؟
 

 


 

چگونه مجله مناسب برای مقاله خود پیدا کنیم؟

یکی از مشکلات اصلی محققان جهت دستیابی به مجله مناسب ISI جهت ارائه مقاله خود عدم آشنایی با مجلات علمی مرتبط با فعالیت خود است.گرچه استفاده از تجربه اساتید راهنما و افراد محقق باتجربه یکی از راههای اصلی جهت یافتن مجله مناسب جهت ارسال مقاله جهت مجلات معتبر علمی است اما میتوان از روشی آسانتر و همراه با روشهای قبلی به این مهم دست یافت.
شما میتوانید با مراجعه به سایت زیر و درج  عنوان و چکیده مقاله و با انتخاب زمینه کاری و انجام جستجو  پیشنهادات مناسبی جهت ارسال مقاله از این سایت دریافت کنید..در نتایج ارائه شده از سوی این سایت مواردی همچون  امکان پذیرش، زمان و....نیز پیشبینی شده است.


Find the perfect journal for your article


یافتن مجله مناسب برای مقاله شما


http://journalfinder.elsevier.com/

 


 

 
هر روز با آیه ای از قرآن مجید
علوم و تکنولوژی پليمر

اصول پلیمر

سنتز پلیمر

تکنولوژی پلیمر

دانلود کتب پليمر 

کامپوزیتهای پلیمری

  .....مشاهده همه موضوعات مرتبط

سورفکتانت يا مواد فعال سطحی

تعریف سورفکتانت

طبقه بندی سورفکتانت

امولسیون و پایداری آن

امولسیفایر ها

بیوسورفکتانت

کاربردهای سورفکتانت

.....مشاهده همه موضوعات مرتبط

فتاوری نانو يا نانو تکنولوژی
به یاد دایی حسن

شهید حسن حسنان

صندوق پست الکترونیکی

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ورود به پست الکترونیکی