بنام خداوند بخشنده مهربان 


  روش های دستگاهی آنالیز پلیمرها 


  تجزیه و تحلیل پلیمر فرآیندی حیاتی است که به محققان و سازندگان کمک می کند تا خواص و رفتار پلیمرها را درک کنند. پلیمرها به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساخت و ساز، بسته بندی و مراقبت های بهداشتی استفاده می شوند. بنابراین، تجزیه و تحلیل کامل آنها برای اطمینان از کیفیت و عملکرد آنها ضروری است. در این مقاله به چند روش رایج آنالیز پلیمری می پردازیم.


  1. روش های طیف سنجی Spectroscopic Methods

  روش های طیف سنجی به طور گسترده در تجزیه و تحلیل پلیمرها برای تعیین ساختار شیمیایی، ترکیب و وزن مولکولی پلیمرها استفاده می شود. متداول‌ترین روش‌های طیف‌سنجی مورد استفاده، طیف‌سنجی فروسرخ (IR)، طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و طیف‌سنجی مرئی فرابنفش (UV-Vis) هستند.

  طیف‌سنجی IR برای شناسایی گروه‌های عاملی موجود در مولکول پلیمر استفاده می‌شود. طیف IR اطلاعاتی در مورد انواع پیوندهای موجود در پلیمر ارائه می دهد که به شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر کمک می کند.

  طیف سنجی NMR برای تعیین وزن مولکولی و ساختار شیمیایی پلیمرها استفاده می شود. اطلاعاتی در مورد آرایش اتم ها در زنجیره پلیمر ارائه می دهد و به شناسایی گروه های انتهایی پلیمر کمک می کند.

  طیف سنجی UV-Vis برای تجزیه و تحلیل خواص الکترونیکی پلیمرها استفاده می شود. اطلاعاتی در مورد جذب و انتقال نور توسط پلیمر ارائه می دهد که به درک خواص نوری پلیمر کمک می کند.


  1. روش های آنالیز حرارتی Thermal Analysis Methods

  برای مطالعه رفتار حرارتی پلیمرها از روش های آنالیز حرارتی استفاده می شود. این روش ها شامل کالریمتری اسکن تفاضلی (DSC)، آنالیز ترموگراویمتری (TGA) و تحلیل مکانیکی دینامیکی (DMA) است.

  Differential Scanning Calorimetry

  DSC مقدار گرمای جذب شده یا آزاد شده توسط پلیمر را هنگام تغییر دما اندازه گیری می کند. اطلاعاتی در مورد نقطه ذوب، دمای انتقال شیشه و ظرفیت گرمایی پلیمر ارائه می دهد.

  Thermo Gravimetric Analysis

  TGA کاهش وزن یک پلیمر را با تغییر دما اندازه گیری می کند. اطلاعاتی در مورد پایداری حرارتی و دمای تجزیه پلیمر ارائه می دهد.

  Dynamic Mechanical Analysis

  DMA خواص مکانیکی یک پلیمر را با تغییر دما اندازه گیری می کند. اطلاعاتی در مورد رفتار ویسکوالاستیک پلیمر ارائه می دهد.


  1. روش های کروماتوگرافی Chromatographic Methods

  روش های کروماتوگرافی برای جداسازی و تجزیه و تحلیل اجزای یک مخلوط پلیمری استفاده می شود. متداول ترین روش های کروماتوگرافی مورد استفاده کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) هستند.

  Gel Permeation Chromatography

  GPC پلیمرها را بر اساس وزن مولکولی آنها جدا می کند. اطلاعاتی در مورد توزیع وزن مولکولی پلیمر ارائه می دهد.

  High-Performance Liquid Chromatography

  HPLC پلیمرها را بر اساس ترکیب شیمیایی آنها جدا می کند. اطلاعاتی در مورد انواع و مقدار مونومرهای موجود در پلیمر ارائه می دهد.


  1. روش های میکروسکوپی Microscopic Methods

  روش های میکروسکوپی برای بررسی مورفولوژی و ساختار پلیمرها در سطح میکروسکوپی استفاده می شود. رایج ترین تکنیک های میکروسکوپ مورد استفاده میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

  Scanning Electron Microscopy

  SEM اطلاعاتی در مورد مورفولوژی سطح و توپوگرافی پلیمر ارائه می دهد. در مطالعه ساختار سطحی فیلم ها و پوشش های پلیمری مفید است.


  Transmission Electron Microscopy

  TEM اطلاعاتی در مورد ساختار داخلی پلیمر ارائه می دهد. در مطالعه ساختار کریستالی و مورفولوژی پلیمرها مفید است.


  در نتیجه، تجزیه و تحلیل پلیمر فرآیندی حیاتی است که به محققان و سازندگان کمک می کند تا خواص و رفتار پلیمرها را درک کنند. روش های طیف سنجی، آنالیز حرارتی، کروماتوگرافی و میکروسکوپی معمولا در آنالیز پلیمری استفاده می شود. این روش ها اطلاعات ارزشمندی در مورد ساختار شیمیایی، ترکیب، وزن مولکولی، رفتار حرارتی و مورفولوژی پلیمرها ارائه می دهند. با استفاده از این روش ها، محققان و سازندگان می توانند از کیفیت و عملکرد پلیمرها در کاربردهای مختلف اطمینان حاصل کنند.

  Pin It

  Saeed Iranpour


  به سایت سعید ایران پور خوش آمدید   شیمی و علوم وابسته


  شیمی آلی

  شیمی معدنی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  شیمی پلیمر

  .....سایر گرایش های شیمی.....


   


  ثبت اختراع- پتنت


  پتنت چیست؟

  جستجوی اختراعات داخلی

  جستجوی پتنت

  سایر موضوعات مرتبط..........


   

  only search www.iranpour.ir

   


  سعید ایران پور


  طرجهای تحقیقاتی سعید ایران پور

  مقالات سعید ایرانپور

  اختراعات ثبت شده

  توانمندی ها

  تماس با سعید ایرانپور