بنام خداوند بخشنده مهربان 


  گرماسنجي پويشي تفاضلي DSC


  کلمه DSC مخفف سه کلمه Differential Scanning Calorimetry و معادل فارسي آن  گرماسنجي پويشي تفاضلي  است.

  گرماسنج روبشی تفاضلی در مطالعه و بررسی سیستم‏های پلیمری کاربردهای بسیار متنوعی دارد. موارد استفاده از DSC را میتوان بصورت زیر خلاصه نمود

  1- اندازه گیری ظرفیت حرارتی ویژه

  2- تعیین سرعت بلوری شدن

  3- تعیین دمای انتقال شیشه ‏ای

  4- مشخص کردن آستانه تخریب حرارتی

  5- تعیین زمان پخت پلیمرهای گرماسخت

  6- درجه حرارت و گرمای ذوب

  7- درجه حرارت و گرمای تبخیر

  8- گرمای بلورینگی

  9- گرمای واکنش

  10- گرمای انحلال

  11- گرمای جذب

  12- انرژی فعال سازی

  13- و....

  روشهاي استاندارد مختلفي براي آناليز  گرماسنجي پويشي تفاضلي وجود دارد که در زيز به عناوين برخي از آنها اشاره شده است

   


  روش های تست DSC

  DSC Test Methods


  ASTM E1269-05 Determination Specific Heat Capacity by DSC

  NEN-EN 728 Bepaling van de Oxidatieve Inductietijd

  ISO22768 Rubber, Determination of the glass transition temperature by DSC

  ASTM D1519-95 Rubber, Determination of Melting Range

  ASTM D3418-03 Transition Temperatures of Polymers By DSC

  ISO11357-4 Determination of Specific Heat Capacity

  ISO11357-3 Determination of Enthalpy Temperature of Melting and Crystallization


   

  Pin It

  Saeed Iranpour


  به سایت سعید ایران پور خوش آمدید   شیمی و علوم وابسته


  شیمی آلی

  شیمی معدنی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  شیمی پلیمر

  .....سایر گرایش های شیمی.....


   


  ثبت اختراع- پتنت


  پتنت چیست؟

  جستجوی اختراعات داخلی

  جستجوی پتنت

  سایر موضوعات مرتبط..........


   

  only search www.iranpour.ir

   


  سعید ایران پور


  طرجهای تحقیقاتی سعید ایران پور

  مقالات سعید ایرانپور

  اختراعات ثبت شده

  توانمندی ها

  تماس با سعید ایرانپور